Neen, een nieuwe cyclus vervangt de lopende cyclus. Een vorige cyclus kan niet worden hersteld.
Je kan deze wel raadplegen via de historiek, die je onder de knop “Info” kan terugvinden.