Je kan niet kan inloggen op Prezo? Kijk dan eerst na of de oorzaak bij één van de volgende zaken ligt:

  • Onderzoek of je identiteitskaartlezer niet defect is
  • Controleer de ingevoerde pincode
  • Heb je een actief Prezo account?


Nog geen soelaas? Neem dan contact op met onze helpdesk via support@prezo.be of telefonisch via +32 13 22 90 34.