PREZO staat voor ‘PREstaties in de ZOrg’ en richt alle pijlen van de kwaliteitswerking op de ‘prestaties’ van het woonzorgcentrum, op het bereiken van effectief resultaat voor de bewoners. 


Wat is een prestatie?

Een prestatie is een activiteit die het woonzorgcentrum uitvoert voor de bewoner en tegelijk een resultaat dat de bewoner mag verwachten. Denk hierbij aan ‘de bewoner voelt zich thuis’, ‘de bewoner kan smakelijk eten’, ‘de bewoner kan zijn tijd zinvol doorbrengen’, ….  

 

Daarom beschrijft PREZO Woonzorg elke prestatie als een doelstelling en wordt bij elke prestatie voor de bewoner meteen genoteerd wat de medewerkers en de organisatie kunnen doen om die prestatie effectief te realiseren in de vorm van een PDCA-cyclus.

 

Bij elke prestatie hoort ook materiaal, een set van middelen en extra informatie die de organisatie helpt bij het realiseren van de prestatie. Denk hierbij aan de wetten en regels rondom de prestatie, interne toelichting, literatuur, bevragingen, besprekingen, indicatoren, …  


Prestatiemodel, geen managementsysteem

PREZO is een prestatiemodel en vertrekt dus vanuit de prestatie en niet vanuit het systeem. Je kijkt dus minder naar het kwaliteitssysteem zelf of naar het louter volgen van protocollen, richtlijnen of procedures. PREZO focust eerder op het resultaat en informeert pas in tweede instantie naar de manier waarop je naar dat resultaat toegewerkt hebt en of je nadenkt of en hoe dat beter zou kunnen.

 

Welke prestaties zijn er en hoe zijn ze opgedeeld?

PREZO omvat in totaal 60 prestaties, ingedeeld in domeinen, pijlers en voorwaarden:  

  • De 27 prestaties uit de domeinen gaan over de leefwereld van de bewoner en vormen het hart van PREZO Woonzorg.
  • De 4 pijlers gaan over ondersteuning door de medewerkers: het woonzorg(leef)plan, communicatie en informatie, en zorgcontinuïteit.
  • 29 prestaties hebben betrekking op voorwaarden waaraan professionele medewerkers en een professionele organisatie moeten voldoen om deze kwaliteitsvolle zorgen te kunnen leveren.

 

Met welke prestaties ga je van start?

Je kiest zelf als woonzorgcentrum met welke prestaties je van start wil gaan. PREZO legt geen enkele prioritering op. Je gaat stapsgewijs doorheen de tijd het aantal prestaties opdrijven. 

 

34 van de 60 prestaties zijn in 7 clusters ondergebracht.  Deze 34 prestaties zijn vooraf gekend en uitgelicht als een soort van speerpunten voor een audit. Je kan deze 34 prestaties uiteraard prioritair aanpakken bij de PREZO-implementatie, maar dit wil absoluut niet zeggen dat de overige 26 niet behandeld moeten worden.

 

Onmisbaar bij de start van elk PREZO-traject is het creëren van een cultuur van eigenaarschap en samenwerken aan kwaliteit.  Je neemt de medewerkers meteen mee in het denkmodel door in eerste instantie prestaties op te pakken uit de domeinen voor de bewoners. Als je de Raad van Bestuur ook van in het begin wil betrekken, neem je best ook een aantal prestaties van de voorwaarden mee.


Lees hierover meer in het artikel 'Met welke prestaties begin je?'.