Prezo Woonzorg helpt woonzorgcentra om heel bewust na te denken over kwaliteit. Prezo kijkt naar de volledige werking van een woonzorgcentrum: iedereen werkt samen aan kwaliteit, met oog voor een aantal fundamentele waarden.

 

Denkmodel vanuit 3 fundamentele waarden

Het denkmodel van Prezo Woonzorg is gebaseerd op 3 fundamentele waarden:

 1. Resultaat voor de bewoner
  Krijgt de bewoner goede zorg? Voelt zij zich thuis? Voelt zij zich gehoord? Vindt zij dat ze eigen keuzes kan maken? … De bedoeling van Prezo Woonzorg is dat alles wat je doet, ten goede komt aan de bewoner.
 2. Relationele kwaliteit
  Kwaliteit realiseren alle medewerkers én de bewoners samen. Je komt er met de beste organisatie van de wereld niet bij een audit als kwaliteit niet op de werkvloer in de praktijk omgezet wordt. Medewerkers zijn de belangrijkste schakel in de kwaliteitswerking.
 3. Ondersteunende organisatie
  Wat doe je als organisatie om alle medewerkers in staat te stellen om goed voor de bewoners te zorgen? De organisatie moet de kwaliteitswerking ondersteunen, maar niet opleggen en zeker niet in de weg staan.

 

Werkmodel

De fundamentele waarden in het denkmodel van Prezo Woonzorg zien we terug in het werkmodel, dat aangeeft welke prestaties (60 in totaal) je moet realiseren vanuit jouw kwaliteitswerking.  Bovendien krijg je telkens de nodige inspiratie over hoe je dat kan realiseren.  Maar hoe je dat uiteindelijk doet, dat bepaal je zelf.

 

Het Prezo-werkmodel bestaat uit 3 cirkels: ‘domeinen’, ‘pijlers’ en ‘voorwaarden’.

 

 

Domeinen: het resultaat voor de bewoner

In de domeinen zitten de speerpunten van Prezo: de prestaties voor de bewoner, die niet enkel gericht zijn op het leveren van goede zorg, maar ook op het creëren van meerwaarde in elk van de 6 levensdomeinen:

 

 1. Lichamelijk welbevinden
 2. Psychisch welbevinden en gezondheid
 3. Sociaal welbevinden
 4. Welbevinden m.b.t. wonen en leven
 5. Partnerrelaties, intimiteit en seksualiteit,
 6. Zingeving/spiritueel welbevinden. 


Pijlers: relationele kwaliteit

Rondom de domeinen met prestaties voor de bewoners, zit de cirkel met de pijlers, de wereld van het handelen door de medewerkers. Deze prestaties gaan over alles wat de medewerkers dagdagelijks nodig hebben om goed te kunnen zorgen voor de bewoner:

 

 1. Het woonzorgplan of, in het nieuwe decreet, ‘woonzorgleefplan’ vormt de draaischijf van goede zorg en communicatie. Het woonzorg(leef)plan leeft: dat lees je, volg je, pas je aan, stuur je bij.
 2. Communicatie en informatie betreft het voortdurend met de bewoner afstemmen wat voor haar goede zorg is en wie wat gaat doen, dat regelmatig afchecken en evalueren.
 3. Zorgcontinuïteit is het voortdurend bekijken of je nog goed bezig bent, of je zaken anders moet aanpakken, of je de zorg (in de breedste zin van het woord) voor de bewoner moet bijsturen en daar meteen naar handelt of dit eerst in team bespreekt.

 

Voorwaarden: ondersteunende organisatie

In de buitenste cirkel met voorwaarden vinden we de prestaties terug die het handelen van de medewerkers moeten ondersteunen. Dit zijn prestaties waarop het management zich vooral oriënteert: wat is onze strategie, hoe gaan wij met middelen om, hoe maken wij ons aanbod bekend, doen wij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, …
 

Prestatiemodel - vanuit de prestatie door de cirkels heen

Prezo beschrijft bij elke prestatie voor een bewoner (domein) meteen ook activiteiten van medewerkers (pijlers) en activiteiten van de organisatie (voorwaarden). Door de prestaties voor de bewoners op die manier aan te pakken, trek je telkens lijnen vanuit het midden van de cirkel naar de volgende cirkel.

 

Ter illustratie:

 • Prestatie (Domein): De bewoner moet zich goed voelen.
 • Activiteiten medewerkers (Pijlers): Vraag aan de bewoner wat 'zich thuis voelen' voor haar betekent. Bespreek wat zijzelf, haar familie of de medewerkers voor haar kunnen doen. Noteer dat in het woonzorg(leef)plan. Voer uit, evalueer, stuur bij, vraag aan de bewoner of ze tevreden is, ...
 • Activiteiten organisatie (Voorwaarden): Heeft de organisatie daar mensen voor opgeleid? Is er een visie en beleid rond dit thema? Is er een goed werkend systeem voor communicatie hierover met de bewoner? Is er een systeem van woonzorg(leef)planning?

 

Deze aanpak kan bijvoorbeeld vanuit meerdere prestaties aan het licht brengen dat communiceren met de bewoners eigenlijk nauwelijks gebeurt. Dit verbeterpunt komt terecht in de volgende cirkel, nl. de pijler ‘informatie en communicatie’.