De PDCA-cyclus is een krachtig principe waarmee je stap voor stap en continu gaat verbeteren door telkens opnieuw de fasen ‘Plan – Do – Check – Act’ te doorlopen. 

Je bereikt kwaliteitsverbetering door een continue PDCA-cyclus op gang te brengen en goede resultaten te borgen.

 

Afbeelding met klok

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

PREZO-prestaties uitgewerkt als PDCA

Elke prestatie van PREZO Woonzorg is uitgewerkt in de vorm van een PDCA-cyclus:


Plan

Heldere beschrijving van de prestatie, wat is de bedoeling?

Do

 

Wat doe je al? Welke activiteiten doet de medewerker om die prestatie te leveren? Wat doet de organisatie om de juiste voorwaarden te scheppen zodat de medewerker die activiteiten kan uitvoeren?

Check

 

Waar sta je, wat kan beter? In hoeverre behaal je het vooropgestelde resultaat?

Een zelfevaluatie is één van de instrumenten die je hiervoor kan inzetten.

Act

 

Op basis van de check-fase beslis je of je stappen gaat ondernemen (verbeteren) en welke verbeteracties of -projecten dat dan zijn. Of dat je nu niets doet, maar dan wel gaat monitoren dat het goed blijft (borgen) en welke ondergrenzen voor tevredenheidsmetingen, aantal incidenten, … je dan zeker gaat bewaken.

 

PDCA-frequentie

Niet alle 60 prestaties behandel je aan dezelfde frequentie. De PDCA-cyclus van de organisatievoorwaarden mag veel langzamer draaien dan die voor de prestaties in de domeinen (rond de bewoners dus). Maar de PDCA-cyclus voor een prestatie waar je een verbeterproject hebt doorlopen, zal de eerste tijd sneller draaien om de kwaliteitsverbetering goed te kunnen monitoren.  Zodra die prestatie goed zit, kan de PDCA-cyclus weer op een trager ritme overgaan.

 

In de praktijk zien we veel varianten in de planningssystemen: dit kan gaan van een halfjaarlijkse willekeurige selectie van prestaties die onder de loep genomen worden, tot een incidentele aanpak waarbij prioritair aan de slag gegaan wordt met prestaties die slecht beoordeeld werden.

 

Uiteraard bewaak je bij het plannen wel dat je alle 60 prestaties aan bod laat komen tijdens de doorlooptijd van jouw auditcyclus (bvb. 3 jaar). Laat prestaties waarrond nooit iets aan de hand is, zeker niet in de vergeethoek terechtkomen.

 

In die zin is het heel belangrijk om minstens eenmaal per jaar een groot PDCA-moment te organiseren: wat heb je dit jaar gedaan, wat ga je volgend jaar aanpakken? Bedenk hiervoor niet allerlei stramienen die naast elkaar staan. Integreer dit jaarlijkse PDCA-moment in de bestaande beleidscyclus, in de manier waarop je al gewoon bent om te werken met jaarplannen.