Zelfevaluaties zijn een belangrijk onderdeel van systematisch kwaliteitswerk, ook bij Prezo. Op basis van zelfevaluaties ga je werken aan kwaliteit om vervolgens bij een volgende zelfevaluatie te kijken of er groei is (verbetering) of dat de kwaliteit gehandhaafd bleef (borging) en wat er verder nog moet gebeuren.

 

Onderdelen

Bij elke zelfevaluatie focus je telkens op de bewoner, medewerker én organisatie:

  • Vanuit het doel van een prestatie meet je het resultaat: werd het doel bereikt voor de bewoner? Waar gaat dit eigenlijk over? Hoe kunnen we dit meten?   
  • Wat de wereld van het handelen door medewerkers betreft, ga je beschrijven wat je in de praktijk ziet.  Welke acties worden uitgevoerd, welk gedrag zie je dagdagelijks? Hoe ervaren de medewerkers die activiteiten? Denk ook na over wat gedaan wordt ‘omdat het moet’. Moet dat echt wel? 
  • Op het vlak van de ondersteunende organisatie analyseer je welke factoren effectief ondersteunen, of misschien wel tegenwerken. En hoe komt dat? Is er visie en beleid? Zijn de juiste competenties aanwezig? Ontbreekt bepaalde ondersteuning?

 

Op het einde van een zelfevaluatie heb je goed voor ogen hoe je ervoor staat en wat er allemaal meespeelt. Je bent klaar om te beslissen of je moet gaan borgen of verbeteren.


Werkwijze

Ter ondersteuning van de zelfevaluatie zijn tot op heden nauwelijks standaarden uitgewerkt.  En dat is niet zomaar! Als je blindelings standaarden volgt of draaiboeken van andere woonzorgcentra kopieert, weet je niet meer waarom je iets op een bepaalde manier doet.  Zo worden die standaarden vaak het doel. En dat gaat helemaal in tegen het denkmodel van Prezo.

 

Met Prezo moét je nadenken over het waarom, over hoe je zinvol kan werken rond een thema, over wat vandaag de dag de uitdaging is rondom een prestatie. Ontwerp daarom je eigen, boeiende, inspirerende manier van zelfevalueren.   Bepaal telkens opnieuw wie je wenst te betrekken bij de gesprekken, bevragingen, … 

 

Werk je met een tevredenheidsmeting? Gesprekken met bewoners? Brainstormsessies met collega’s? Mindmap-sessies? Bevragingen van familie? Het is maar een greep uit de mogelijkheden.


Beschikbaar materiaal

Om het resultaat te meten, is de Bing-tevredenheidsmeting wel een aanrader, maar deze is zeker niet verplicht te gebruiken. Dit is een tevredenheidsvragenlijst voor bewoners en hun familie en er bestaat er ook één voor de medewerkers.

 

Een andere beschikbare standaard zijn de indicatoren die het VIKZ (Vlaams Instituut voor Kwaliteit in de Zorg) opgesteld heeft en die je jaarlijks moet bijhouden.

 

Ook Prezo zelf biedt heel wat indicatoren aan waarmee je kan meten hoe een prestatie ervoor staat.


Prezo-platform als leidraad

Het Prezo-platform is je leidraad in heel je Prezo-werking en bevat een module voor zelfevaluaties. Erg handig, want zo denk je aan alles.

 

Onze tips? Gebruik dit als inspiratie en niet als keurslijf. Organiseer eerst jouw zelfevaluaties en kijk nadien pas hoe je dat kwijt kan in het ICT-platform.