Borgen of verbeteren

Vind je vanuit de zelfevaluatie het kwaliteitsniveau voor een prestatie voldoende, dan hoef je nu niets te ondernemen, behalve vastleggen hoe je gaat monitoren dat het niveau voldoende blijft.  Dit is borgen

 

Tip: als je gaat borgen, zorg er dan voor dat je niet in de valkuil trapt van registreren om te registreren. Regelmatig de resultaten eens monitoren is meer dan voldoende. 

 

Wanneer je beslist dat je een prestatie wil verbeteren, is het van groot belang dat je heel duidelijk én concreet de verbeterdoelstellingen formuleert.  Want enkel concrete doelstellingen kunnen nadien getoetst worden of ze gerealiseerd geweest zijn en in welke mate.


Voorbereiding is het halve werk

Zet geen verbeterorganisatie op voor kleine verbeteringen, de zogenaamde quick wins, maar voer die verbeteringen zo snel mogelijk door en pluk er dan ook meteen de vruchten van.

Blijf anderzijds niet te veel hangen in dergelijke quick wins zonder iets fundamenteels aan te pakken. 

 

Werk verbeterplannen uit die zinvol zijn en werk ze goed uit.  Veel verbeterprojecten hebben weinig kans op slagen en vallen stil omdat de formulering van de gewenste realisatie onvoldoende concreet is, omdat er niet afgestemd werd over de benodigde middelen, omdat die middelen niet of niet tijdig aangevraagd zijn, …

 

Er kan wel wat tijd kruipen in het uitwerken van een zinvol verbeterplan, maar dat is nuttige tijd. Je werkt samen aan het verbeteren van de werking van het huis.


Onderdelen van een B/V-plan

Wat is het doel van de verbetering? Welk resultaat wil je zien tegen wanneer? Hoe kan je dit resultaat meten? Wat gebeurt er als je deze verbetering niet doorvoert? Is dat niet ook OK?  

 

Wat de wereld van het handelen betreft, de pijlers, ga je beschrijven wat je in de verbeterde praktijk wil zien.  Welke acties worden in die verbeterde wereld uitgevoerd, welk gedrag zie je dan dagdagelijks? 

 

Op het vlak van de ondersteunende voorwaarden formuleer je wat je gaat inzetten om het doel van de verbetering te bereiken.


Platform als leidraad

Je hoeft je B/V-plan niet helemaal vanaf nul te maken. Het PREZO-platform ondersteunt je bij het maken van borg- en verbeterplannen en projectfiches, ook hier als leidraad en niet als keurslijf.  Gebruik je al jarenlang een eigen formaat van projectfiches? Verwijs daar dan naar vanuit het Prezo-platform door ze als bestand op te laden.