Met het Prezo-keurmerk laat je zien dat jouw bewoners tevreden zijn, dat je jouw prestaties voor deze bewoners structureel verbetert, dat jouw organisatie verantwoorde zorg biedt en voldoet aan de eisen van de overheid en dat je een verantwoord ondernemer bent die voldoet aan de wet- en regelgeving. 


Wel de kers op de taart, niet de drijfveer

Jouw kwaliteitswerking laten beoordelen door een externe organisatie helpt om het aantoonbaar te maken.  Perspekt, een Nederlands kwaliteitsinstituut in de zorg, is gecertificeerd om dit keurmerk - afgestemd op maat van de Vlaamse woonzorgcentra - te verlenen.

 

Wanneer je met hart en ziel werkt aan het bereiken van effectief resultaat voor je bewoners, betekent het een extra boost wanneer al dat werk bekroond wordt met het Prezo Woonzorg-keurmerk. En dan maakt het keurmerk wel verschil, want je hebt de juiste drijfveer, de cultuur zit goed en het leiderschap zit goed. Dan wordt het PREZO-keurmerk behalen, de kers op de taart!


Geen externe druk

Woonzorgcentra willen in eerste instantie vooral met Prezo Woonzorg werken om persoonsgerichte en verantwoorde kwaliteitszorg te leveren én te kunnen aantonen.

 

Als het Prezo-keurmerk behalen zelf de drijfveer is of een externe motivator is vanuit profileringsdrang, ga je volledig in tegen het Prezo-denkmodel. 


Beoordelingselementen

Wil je een Prezo-keurmerk behalen? Dan is een audit een noodzakelijke stap. Deze wordt door onafhankelijke auditors uitgevoerd en begeleid door Perspekt. De Prezo-auditors volgen de werking van je woonzorgcentrum en kwaliteitswerking van nabij tijdens een meerdaagse observatie. 

 

Bij een Prezo-audit zijn er uiteraard ook afvinkpunten, maar de audit is voor een heel groot stuk in dialoog gaan, mee komen observeren, mee komen participeren, vragen stellen over waarom iets gedaan wordt op een bepaalde manier, … en natuurlijk moet er binnen het wettelijk kader gebleven worden.

 

De Prezo-audit gebruikt een beoordeling op basis van 4 elementen:

 1. Resultaat

  De audit kijkt of je resultaat behaalt voor jouw bewoners: hoe gaat het met hen, wordt er goede zorg verleend, hoe zijn de resultaten van de tevredenheidsmetingen en de indicatoren, …?

 2. Praktijk

  Wat kan je tonen op de vloer, hoe gaan medewerkers en bewoners met elkaar om, hoe is de sfeer, worden bewoners betrokken bij beslissingen, …?

 3. Instrumenten

  Vertel ons hoe je dat georganiseerd hebt achter de schermen, hoe dat dat werkt.  Geen lange checklists en procedures, hoe simpeler hoe beter eigenlijk.  Efficiëntie is ook belangrijk, maar komt op de achtergrond. Een heel belangrijk element daarin is een woonzorgplan, dat fungeert als draaischijf van goede zorg en communicatie.  Toon dat dat er is, dat het werkt, up-to-date gehouden wordt en leeft.

 4. Cyclisch borgen en verbeteren

  De audit kijkt vooral na (zelfs op voorhand, via het Prezo-platform) of er een cyclische kwaliteitswerking is. Gaat het niet enkel over invullen van zelfevaluaties om nadien het verbetertraject te laten stilvallen? Zijn de verbeterplannen wel effectief opgevolgd? 

 

De audit kijkt dus naar het macroniveau. Zien we dat deze organisatie verder bouwt? Dat de organisatie groeit? Wordt de kwaliteitsverbeteringscyclus effectief doorlopen of valt dat telkens stil?


Clusters

Een audit beoordeelt 34 prestaties.  Dit wil uiteraard niet zeggen dat je die overige 26 prestaties uit het Prezo-werkmodel niet onder handen moet nemen.  

 

Deze 34 prestaties worden eruit gelicht als een soort van speerpunten voor de audit en worden in 7 clusters ingedeeld:

 1. Welbevinden wonen en leven
 2. Mentaal welbevinden
 3. Lichamelijk welbevinden
 4. Zorgondersteuning
 5. Empowerment bewoner
 6. Medewerkers
 7. Beleid en bedrijfsvoering

 

Groeikeurmerk, geen perfectiekeurmerk

Het volledige Prezo-keurmerk behaal je als de 7 clusters volledig geaudit zijn en je volledig geslaagd bent.

 

Je kan ook kiezen voor een deelcertificaat: je laat dan niet alle 7 clusters in 1 keer auditen, maar per groep van clusters volgens een groeimodel.

 

Er is ook een maatwerkmodel waarbij je zelf kan zeggen welke clusters je wil laten auditen.  

 

Ontdek hier welke huizen het Prezo Woonzorg-keurmerk hebben behaald.  


Je wil een Prezo-audit laten uitvoeren? Neem contact op met Perspekt of vraag meteen een offerte aan.