'De investering krijg je terug in minder verloop en afwezigheid. En in meer werkvreugde.’


Vzw Ocura Woonzorgcentra is een topper in de Limburgse ouderenzorg: ruim 450 medewerkers voor ruim 400 bewoners, dat kan tellen. Residentieel, kort of dagverblijf? Ocura biedt een warme, zorgzame thuis op maat. En volgens de huiselijke PRIDE-waarden: Positief, Respect, Integer Innovatief, Deskundig en Empathisch. We spraken met Carla Langie, kwaliteits- en PREZO-coördinator.


Continue kwaliteitscultuur

Ocura kreeg het eerste PREZO-keurmerk in Vlaanderen, zegt Carla: 'Dat had een geldigheidsduur van 3 jaar. Die zijn nu bijna om, dus straks doen we een nieuwe audit. We twijfelen niet dat we het weer binnenhalen voor onze campus in Montenaken. Maar we willen ons dit jaar ook accrediteren voor Ocura Beringen, gevolgd door Voeren en Herk-de-Stad in 2021.' Die ambitieuze kwaliteitscultuur binnen Ocura was er al voor PREZO: 'We werkten al deels bottom-up i.p.v. top-down, met inspraak door medewerkers en bewoners. In ziekenhuizen waren ze al langer bekend met accreditaties. Maar voor de ouderenzorg bestond er niks, tot PREZO kwam. Een sterk instrument om de organisatie kwalitatief te evalueren, in de breedte en de diepte.'


Meten, werken en innoveren

Toch is PREZO veel meer dan evaluatie: 'Het is echt een werk- en meetinstrument geworden. Dat eerst leidt tot verbeteracties, maar ook proactief helpt. Zo deden we een evaluatie rond partnerrelaties, intimiteit en seksualiteit, waaruit bleek dat de meeste ouderenzorgspelers hierrond amper een uitgeschreven visie of missie hebben. Dus lieten we ons door een externe vzw begeleiden en namen we de relevante PREZO-prestaties mee. Zodat we weten wat te bevragen.' Een kwestie van de juiste prestaties op het juiste moment: 'Als pilootpartner evalueerden we 60 prestaties op 3 jaar tijd (!): gelukkig maakte PREZO daarom verschillende clusters. Bij een audit wordt nu op 34 prestaties, verdeeld in 7 clusters, gefocust.'


De juiste mensen, de juiste prestaties

PREZO is een echte cultuur, aldus Carla: 'Wanneer iets gebeurt op de werkvloer of bij een nieuwe werkgroep is dé vraag: kunnen we een PREZO-prestatie gebruiken? Het is een bewuste reflex en beleidskeuze. Je hebt bijvoorbeeld een coördinator nodig en trekkers in de huizen zelf. Maar die investering krijg je terug in minder verloop en afwezigheid of in meer werkvreugde. Logisch: medewerkers zien dat hun suggesties serieus worden genomen. Binnenkort doen we ook weer een cliëntbevraging.' Voortdurende reflectie is cruciaal voor Ocura: 'PREZO leerde onze mensen kritischer kijken naar zichzelf. De eerste evaluatie liep nog oppervlakkig, het was moeilijk om objectief te observeren. Zodat je ook mensen nodig hebt die kritische vragen stellen bij die evaluatie. En mensen de ruimte geven om na te denken, zonder represailles.'


Kritisch reflectie, concrete actie

De Ocura-kwaliteitsvrouw voelt zich een enthousiaste PREZO-ambassadeur: 'Het is een absolute meerwaarde voor je kwaliteitswerking. Je moet een paar mensen hebben die erin geloven en het willen uitdragen. Die kleine verbeteringen, die quick wins in jouw evaluaties? Dat zijn altijd de cadeaus die je met je 2 handen moet aanpakken: ze kunnen snel plaatsvinden en vergen amper investeringen of aangepaste procedures. Vaak zijn het kleine kwesties die toch voor een berg frustraties zorgen. En waarvan de medewerkers voelen: 'Goh! Ze hebben er iets mee gedaan, er wordt naar mij geluisterd.'


Interview: Denny Coussement, maart 2020