Stel de bedoeling voorop, niet het systeem

PREZO als kwaliteitssysteem volgt een erg doelgerichte filosofie: werken vanuit doelstellingen, prestaties die de bewoner mag verwachten van het woonzorgcentrum. Resultaten staan voorop, systemen om die resultaten te bereiken zijn ondergeschikt. Maar tegelijk volgt PREZO een bepaalde PDCA-cyclus met hulpmiddelen zoals zelfevaluaties en B/V-plannen. Een bepaald systeem dus. Als hulpmiddel, niet als doel. 


Hoe zorg je er dan voor dat het systeem niet de bovenhand krijgt? Dat de bedoeling voorop blijft? Door steeds de basisfilosofie voor ogen te houden. PREZO-implementatiepartner Annemie Vanden Bussche geeft in haar "reboot" presentatie 3 grote tips:

  1. Hou de pijl juist: geïnspireerd op het boek "Verdraaide organisaties" (Wouter Hart) kijken we terug naar de bedoeling van PREZO. Het gaat altijd om het resultaat voor de bewoner. Organisaties zijn enkel ondersteunend, geen doel op zich.
  2. Ga voor mensenwerk: gaandeweg groeien, regie voor bewoners, keep it fun and simple
  3. Werk met de geest van het systeem: PREZO is een prestatiemodel, geen systeemmodel. Kijk vanuit resultaten wat daarvoor nodig is.

Het PREZO-platform volgt mee

Het online PREZO-platform ondersteunt je in het toepassen van de PREZO-methodiek. Maak ook daar geldt het mantra: de bedoeling staat voorop, niet het systeem. Dat betekent bijvoorbeeld dat je zeker niet verplicht bent om elk vakje minutieus in te vullen. 


Welke onderdelen zijn dan wel essentieel om de bedoeling te ondersteunen? Dit en nog veel meer inspiratie vind je in de "Reboot"-presentaties in bijlage.