PREZO staat voor ‘PREstaties in de ZOrg’: activiteiten die het woonzorgcentrum uitvoert voor de bewoner en tegelijk resultaten die de bewoner mag verwachten. Denk hierbij aan ‘de bewoner voelt zich thuis’, ‘de bewoner kan haar tijd zinvol doorbrengen’,…. 

 

Het kwaliteitssysteem PREZO werd specifiek ontwikkeld voor de ouderenzorg door de Nederlandse Stichting Perspekt en aangepast op maat van Vlaamse woonzorgcentra door Zorgnet-Icuro. PREZO gaat uit van doelstellingen (prestaties) voor de bewoner en noteert bij elke doelstelling wat de medewerkers en de organisatie kunnen doen om die effectief te realiseren. 

 

PREZO is een prestatiemodel en vertrekt dus vanuit de prestatie en niet vanuit het systeem. De focus ligt op het resultaat en minder op de manier waarop je naar dat resultaat toegewerkt hebt. PREZO omvat in totaal 60 prestaties, ingedeeld in domeinen, pijlers en voorwaarden, zonder opgelegde prioritering. 

 

Je kiest zelf met welke prestaties je van start wil gaan in jouw woonzorgcentrum. Hiervoor kan je je baseren op de 34 prestaties die in de clusters opgenomen zijn.  Best neem je ook een aantal prestaties mee waardoor je een cultuur van eigenaarschap en samenwerken aan kwaliteit creëert, want dat is onmisbaar bij de start van elk PREZO-traject.

 

Meer details: PREZO, het prestatiemodel in de zorg


Lees verder: Werkmodel met prestaties