PREZO Woonzorg helpt woonzorgcentra om heel bewust na te denken over kwaliteit. PREZO kijkt naar de volledige werking van een woonzorgcentrum: iedereen werkt samen aan kwaliteit, met oog voor een aantal fundamentele waarden: 

  • resultaat voor de bewoner: alles wat je doet, komt ten goede aan de bewoner, 
  • relationele kwaliteit: kwaliteit realiseren alle medewerkers én de bewoners samen, 
  • ondersteunende organisatie: wat doe je als organisatie om alle medewerkers in staat te stellen om goed voor de bewoners te zorgen? 

 

Deze fundamentele waarden zien we terug in het werkmodel van PREZO Woonzorg, dat aangeeft welke 60 prestaties je moet realiseren vanuit jouw kwaliteitswerking. Bovendien krijg je telkens de nodige inspiratie over hoe je dat kan realiseren. Maar hoe je dat uiteindelijk doet, dat bepaal je zelf.

 

Het werkmodel deelt de prestaties op volgens 3 cirkels:

  • centraal = domeinen: de prestaties voor de bewoner zijn de speerpunten van PREZO, niet enkel gericht op het leveren van goede zorg, maar ook op het creëren van meerwaarde in 6 levensdomeinen, 
  • daarrond = pijlers: de prestaties over alles wat de medewerkers dagdagelijks nodig hebben om goed te kunnen zorgen voor de bewoner,
  • buitenste rand = voorwaarden: de prestaties op niveau van de organisatie, die het handelen van de medewerkers moeten ondersteunen.

 

Bij elke prestatie kijkt PREZO niet alleen naar de bewoner maar meteen ook naar de activiteiten van de medewerkers en de organisatie. Hierdoor komen verbeterpunten aan het licht die op elkaar inwerken, over prestaties heen. PREZO is dus echt een totaalaanpak qua zorgkwaliteit. 

 

Meer details: Prestaties volgens domeinen, pijlers en voorwaarden


Lees verder: Starten met Prezo