De PDCA-cyclus is een krachtig principe waarmee je stap voor stap en continu gaat verbeteren door telkens opnieuw de fasen ‘Plan – Do – Check – Act’ te doorlopen. 

Je bereikt kwaliteitsverbetering door een continue PDCA-cyclus op gang te brengen en goede resultaten te borgen.

 

Elke prestatie van PREZO Woonzorg is uitgewerkt in de vorm van een PDCA-cyclus:


Plan:

Wat is de bedoeling van de prestatie?

Do:  

Wat doe je hier al voor als medewerker en als organisatie?

Check:

Waar sta je, wat kan beter?

Act:

Welke stappen ga je ondernemen om te verbeteren? Of ga je enkel borgen: nakijken dat het goed blijft en bepalen welke ondergrenzen je gaat bewaken.

 

De PDCA-cyclus draait niet voor alle 60 prestaties op dezelfde frequentie. Uiteraard bewaak je bij het plannen wel dat je alle 60 prestaties aan bod laat komen tijdens de doorlooptijd van jouw auditcyclus.  In die zin is het heel belangrijk om minstens eenmaal per jaar een groot PDCA-moment te organiseren: wat heb je dit jaar gedaan, wat ga je volgend jaar aanpakken? 


Meer details over PDCA: Prestaties volgens PDCA


Lees verder: Begin met een zelfevaluatie