De PDCA-cyclus is een krachtig principe waarmee je stap voor stap en continu gaat verbeteren door telkens opnieuw de fasen ‘Plan – Do – Check – Act’ te doorlopen. 

Je bereikt kwaliteitsverbetering door een continue PDCA-cyclus op gang te brengen en goede resultaten te borgen.

 


Plan:

Wat is de bedoeling van de prestatie?

Do:  

Wat doe je hier al voor als medewerker en als organisatie?

Check:

Waar sta je, wat kan beter?

Act:

Welke stappen ga je ondernemen om te verbeteren? Of ga je enkel borgen: nakijken dat het goed blijft en bepalen welke ondergrenzen je gaat bewaken.


Menso laat een organisatie de methodiek van cyclische opvolging vrij kiezen. Dit betekent dan ook dat Menso de PDCA niet meer in elke prestatie gaat opnemen. Het is belangrijk als organisatie dat je zelf nadenkt op welke manier jullie zorgen voor een gestructureerde opvolging van verbeterinitiatieven en hoe jullie kwaliteit opvolgen binnen de organisatie.  


Werk je wel met de PDCA-cyclus, dan draait die uiteraard niet voor alle prestaties op dezelfde frequentie. Bewaak bij het plannen wel dat je alle prestaties aan bod laat komen tijdens de doorlooptijd van jouw auditcyclus.  In die zin is het heel belangrijk om minstens eenmaal per jaar een groot PDCA-moment te organiseren: wat heb je dit jaar gedaan, wat ga je volgend jaar aanpakken? Lees verder: Begin met een zelfevaluatie