De PDCA-cyclus is een krachtig principe waarmee je stap voor stap en continu gaat verbeteren door telkens opnieuw de fasen ‘Plan – Do – Check – Act’ te doorlopen. 

Je bereikt kwaliteitsverbetering door een continue PDCA-cyclus op gang te brengen en goede resultaten te borgen.

 

Elke prestatie van Prezo Woonzorg is uitgewerkt in de vorm van een PDCA-cyclus:

Plan:

Wat is de bedoeling van de prestatie?

Do:  

Wat doe je hier al voor als medewerker en als organisatie?

Check:

Waar sta je, wat kan beter?

Act:

Welke stappen ga je ondernemen om te verbeteren? Of ga je enkel borgen: nakijken dat het goed blijft en bepalen welke ondergrenzen je gaat bewaken.

 

De PDCA-cyclus draait niet voor alle 60 prestaties op dezelfde frequentie. Uiteraard bewaak je bij het plannen wel dat je alle 60 prestaties aan bod laat komen tijdens de 3-jarige Prezo-auditcyclus.  In die zin is het heel belangrijk om minstens eenmaal per jaar een groot PDCA-moment te organiseren: wat heb je dit jaar gedaan, wat ga je volgend jaar aanpakken? 


Meer details over PDCA: Wat is een PDCA-cyclus?


Lees verder: Begin met een zelfevaluatie