Zelfevaluaties zijn een belangrijk onderdeel van systematisch kwaliteitswerk, ook bij Menso. Op basis van zelfevaluaties ga je werken aan kwaliteit om vervolgens bij een volgende zelfevaluatie te kijken of er groei is (verbetering) of dat de kwaliteit gehandhaafd bleef (borging) en wat er verder nog moet gebeuren.

 

Bij elke zelfevaluatie focus je telkens op de bewoner, medewerker én organisatie:

  • Wordt het doel bereikt voor de bewoner?
  • Wat zie je in de praktijk in het handelen door de medewerkers?
  • Welke organisatorische factoren ondersteunen of werken net tegen?

 

Met Menso moét je nadenken over het waarom, over hoe je zinvol kan werken rond een thema, over wat de uitdaging is rondom een prestatie. Ontwerp daarom je eigen, boeiende, inspirerende manier van zelfevalueren.  Volg dus niet blindelings een standaard of draaiboeken van andere woonzorgcentra, want dat gaat helemaal in tegen het denkmodel van Menso.  


Maar je staat er niet alleen voor. Menso biedt heel wat tools om je te helpen bij de zelfevaluatie: de inspiratievragen, de Bing-tevredenheidsmeting, de VIKZ-indicatoren en zelfs je eigen indicatoren. Ook het Menso-platform biedt een leidraad in heel je Menso-werking, inclusief zelfevaluaties.Lees verder: Plan je kwaliteitsverbetering