Vind je vanuit de zelfevaluatie het kwaliteitsniveau voor een prestatie voldoende? Dan hoef je alleen vast te leggen hoe je gaat zorgen dat het niveau behouden blijft.  Dat is borgen

 

Wanneer je beslist dat je een prestatie wil verbeteren, is het van groot belang dat je heel duidelijk én concreet de verbeterdoelstellingen formuleert.  Want enkel concrete doelstellingen kunnen nadien getoetst worden of ze gerealiseerd geweest zijn en in welke mate.

 

Er kan wel wat tijd kruipen in het uitwerken van een zinvol verbeterplan, maar het Menso-platform ondersteunt je bij het maken van borg- en verbeterplannen en projectfiches, ook hier als leidraad en niet als keurslijf.

 

Zet geen verbeterstrategie op voor de zogenaamde quick wins, maar voer die zo snel mogelijk door. Blijf anderzijds niet te veel hangen in quick wins zonder iets fundamenteels aan te pakken.


Meer details: Borg- of verbeterplan opstellen (B/V-plan)