Tegen 1 juli 2022 ontwikkelt Menso een fonkelnieuw kwaliteitslabel, inclusief externe toetsing. Met een kraakheldere auditprocedure en een bijhorend programma.  Het is belangrijk dat de wegingscriteria en de scores duidelijk zijn, maar ook dat een organisatie voldoet aan de wet- en regelgeving. Menso gaat de rol van de zorginspectie niet overnemen, maar gaat een aantal criteria meenemen die als voorwaarde worden gesteld om het Menso-kwaliteitslabel te kunnen ontvangen. Belangrijk is dat het duidelijk is waarop een organisatie is beoordeeld. Op die manier wordt de waarde van het kwaliteitslabel nog beter ingeschat, voor de organisatie en voor de buitenwereld.


Alle auditoren worden intens opgeleid, ook de mensen uit de dagelijkse praktijk. Er komt bovendien een auditcoördinator die de structurele aanpak bewaart, waardoor alle audits consistent gebeuren.


Het Menso-label mag geen doel op zich zijn: het is de kers op de taart van je kwaliteitswerking.

De eerste Menso-labels worden eind 2022 uitgereikt na een grondige pilootfase, samen met de huidige keurmerkhouders en andere doorwinterde gebruikers.