In de loop van de maand december 2020 zijn de stichting Perspekt en Zorgnet-Icuro samen overeengekomen niet langer de certificering van PREZO Woonzorg aan te houden. Dit impliceert dat de stichting niet langer de audits voor PREZO Woonzorg in Vlaanderen zal uitvoeren. Er zal gezorgd worden voor een afronding van de samenwerking in een wederzijdse goede verstandhouding en de voorzieningen die nog in een afrondende fase van een auditcyclus zitten, kunnen rekenen op een naleving van de lopende afspraken.


Zorgnet-Icuro kiest er uitdrukkelijk voor om PREZO Woonzorg verder te ontwikkelen als een waardevol kwaliteitsinstrument voor de woonzorgcentra en zal met de betrokken actoren zoeken naar nieuwe modellen van interne en externe toetsing ter ondersteuning van de gebruikers van PREZO woonzorg.Met een keurmerk toon je immers aan dat jouw kwaliteitswerking excellent is, dat jouw bewoners tevreden zijn, dat je jouw prestaties voor deze bewoners structureel verbetert, dat jouw organisatie verantwoorde zorg biedt en voldoet aan de eisen van de overheid en dat je een verantwoord ondernemer bent die voldoet aan de wet- en regelgeving. 


Zodra er meer duidelijkheid is over de nieuwe modellen van interne en externe toetsing, delen we die informatie ook hier.Meer leren over PREZO? Contacteer ons voor een gratis demo.