Beoordeeld door onafhankelijke auditors, verleend door het gecertificeerde kwaliteitsinstituut Perspekt en afgestemd op maat van de Vlaamse woonzorgcentra: met het Prezo-keurmerk toon je aan dat jouw kwaliteitswerking excellent is.


 Met een keurmerk toon je aan dat jouw bewoners tevreden zijn, dat je jouw prestaties voor deze bewoners structureel verbetert, dat jouw organisatie verantwoorde zorg biedt en voldoet aan de eisen van de overheid en dat je een verantwoord ondernemer bent die voldoet aan de wet- en regelgeving. 

 

Wil je een Prezo-keurmerk behalen? Dan is een audit een noodzakelijke stap. De Prezo-auditors volgen de werking van je woonzorgcentrum en kwaliteitswerking van nabij tijdens een meerdaagse observatie. Bij een Prezo-audit zijn er uiteraard ook afvinkpunten, maar de audit is voor een heel groot stuk in dialoog gaan,  mee komen observeren, mee komen participeren, vragen stellen over waarom iets gedaan wordt op een bepaalde manier, … en natuurlijk moet er binnen het wettelijk kader gebleven worden.

 

De Prezo-audit gebruikt een beoordeling op basis van 4 elementen:

  1. Resultaat
  2. Praktijk
  3. Instrumenten
  4. Cyclisch borgen en verbeteren.

 

Een audit beoordeelt 34 prestaties, ingedeeld in 7 clusters, als een soort van speerpunten van je kwaliteitswerking.  Dit wil uiteraard niet zeggen dat je die overige 26 prestaties uit het Prezo-werkmodel niet onder handen moet nemen.  

 

Het volledige Prezo-keurmerk behaal je als je slaagt in een audit op alle 7 clusters. Je kan ook kiezen voor een deelcertificaat: je laat dan niet alle 7 clusters in 1 keer auditen, maar per groep van clusters volgens een groeimodel. Er is ook een maatwerkmodel waarbij je zelf kan zeggen welke clusters je wil laten auditen.   

 

Meer details: Prezo Woonzorg-keurmerk: hoe verloopt een audit?


Meer leren over Prezo? Contacteer ons voor een gratis demo.

 

Je wil een Prezo-audit laten uitvoeren? Neem contact op met Perspekt of vraag meteen een offerte aan.