Prestaties zijn het hart van Prezo (prestatiemodel in de zorg). Een prestatie is een activiteit die het woonzorgcentrum uitvoert voor de bewoner en tegelijk een resultaat dat de bewoner mag verwachten.


Er zijn in totaal 60 prestaties, opgedeeld in domeinen, pijlers en voorwaarden. Hiervan worden er 34 geëvalueerd in de audit, verdeeld over 7 clusters.


Om stapsgewijs te kunnen opstarten, heeft het Prezo-abonnement 3 niveaus: instap, doorgroei en excellentie. Naarmate het niveau stijgt, groeit ook het aantal opgevolgde prestaties.