Werken aan zorgkwaliteit kost geld maar levert veel op, ook in euro’s. 


Hoeveel Prezo in totaal kost, hangt af van organisatie tot organisatie. Bij het opstellen van je begroting hou je best rekening met volgende zaken:

  1. Je hebt een Prezo-coördinator nodig die het Prezo-team leidt en het hele project “trekt”. Deze persoon is vaak de kwaliteitscoördinator, maar dat hoeft niet, en wordt gedurende een bepaald deel van zijn/haar tijd vrijgesteld voor Prezo. 
  2. Opleiding is essentieel voor de mensen van je Prezo-kernteam. Meer informatie over ons opleidingsaanbod en -voorwaarden. 
  3. Na de initiële opleiding is een verdere begeleiding warm aanbevolen. De Prezo-coaches helpen je met kennis van zaken en werken volgens een begeleidingstraject op jouw maat. In ons leerplatform kom je in contact met collega’s om ervaringen uit te wisselen.
  4. Voor het Prezo ICT-platform neem je een jaarabonnement met een prijs afhankelijk van je gekozen niveau.
  5. Wil je een Prezo-keurmerk behalen? Dan is een audit een noodzakelijke stap. Deze wordt door onafhankelijke auditors uitgevoerd, begeleid door de Nederlandse Stichting Perspekt. De kostprijs van een audit hangt af van de omvang van de audit en wordt op maat voorgesteld door Perspekt.