Werken aan zorgkwaliteit kost geld, maar levert veel op, ook in euro’s. 


Hoeveel PREZO in totaal kost, hangt af van organisatie tot organisatie. Bij het opstellen van je begroting hou je best rekening met volgende zaken:

  1. Je hebt een PREZO-coördinator nodig die het PREZO-team leidt en het hele project “trekt”. Deze persoon is vaak de kwaliteitscoördinator, maar dat hoeft niet, en wordt gedurende een bepaald deel van zijn/haar tijd vrijgesteld voor PREZO.

  2. Opleiding is essentieel voor de mensen van je PREZO-kernteam. Meer informatie over ons startersopleidingsaanbod en -voorwaarden.

  3. Na de initiële opleiding is een verdere begeleiding warm aanbevolen. De PREZO-coaches helpen je met kennis van zaken en werken volgens een begeleidingstraject op jouw maat. Via ons leerplatform kom je in contact met collega’s om ervaringen uit te wisselen.

  4. Voor het PREZO-platform neem je een abonnement.

  5. Wil je een keurmerk behalen? Dan is een audit een noodzakelijke stap. Deze wordt door onafhankelijke auditors uitgevoerd. De kostprijs van een audit hangt af van de omvang van de audit.
    Rekening houdend met de recente ontwikkelingen is deze kostprijs momenteel moeilijk in te schatten.