60 prestaties doorloop je niet in één keer. Daarom heeft Prezo drie gebruiksniveaus, zodat je Prezo-abonnement zich aanpast aan jouw groeiritme. Van instap, naar doorgroei tot excellentie krijg je toegang tot steeds meer prestaties, met een aangepaste prijs per niveau.


Welk niveau je ook kiest, je hebt toegang tot alle functies van het platform. Ook nieuwe functies die er in de toekomst bijkomen. En dit voor een onbeperkt aantal gebruikersaccounts, ook weer ongeacht je niveau.


Zie hieronder het overzicht van prestaties per niveau. D staat voor “domeinen”, P voor “pijlers” en V voor “voorwaarden”


Prestatie

instap

doorgroei

excellentie

D1.1 geborgen en op gemak voelen

v

vv

D1.2 thuis voelen


v

v

D1.3 eten en drinken (beleving)

v

vv

D1.4 intramurale zorg: veilige woon- en leefomgeving


v

v

D1.5 Praktische toegankelijkheidv

D1.6 thuiszorg: praktische zelfredzaamheid


v

v

D2.1 Voortzetten contacten sociale omgeving


v

v

D2.2 Integratie Cl in de woonzorgvoorzieningv

D2.3 Interculturaliteitv

D2.4 zinvolle invulling van de dag

v

vv

D3.1 Eigen levensinvullingv

D3.2 psychisch welbevinden en probleemgedrag

v

vv

D3.3 verlieservaring en rouw


v

v

D4.1 Lichamelijk welbevindenv

D4.2 verzorgd lichaam


v

v

D4.3 pijn


v

v

D4.4 geneesmiddelen

v

vv

D4.5 incontinentie


v

v

D4.6 Drukletsel

v

vv

D4.7 infecties

v

vv

D4.8 vallen

v

vv

D4.9 voeding en vocht


v

v
D4.10 vrijheidsbeperkende maatregelen
vvv
D4.11 Levenseindezorg
vvv

D5.1 menselijke waardigheid en integriteit


v

v

D5.2 spiritualiteit, levensbeschouwing en zingeving

v

vv

D6.1 Partnerrelatie, intimiteit en sexualiteit


v

v

P1.1 woonzorgplan

v

vv

P2.1 communicatie

v

vv

P2.2 Informatie

v

vv

P3.1 zorgcontinuïteit

v

vv

V1.1 deskundigheid

v

vv

V1.2 Professionele grondhouding


v

v

V1.3 bejegening


v

v

V2.1.1 maatschappelijk verantwoord ondernemerschapv

V2.1.2 Deugdelijk bestuurv

V2.1.3 strategie en beleid

v

vv

V2.1.4 organisatiecultuur en –structuur


v

v

V2.1.5 kwaliteitssysteem

v

vv

V2.1.6 dialoog met belanghebbenden


v

v

V2.1.7 De organisatie is betrouwbaar


v

v

V2.1.8 preventiebeleid en veiligheidv

V2.1.9 Huisvestingv

V2.1.10 Milieu


v

V2.2.1 aanbod van de organisatiev

V2.2.2 medezeggenschap cliënt


v

v

V2.2.3 ongenoegens, klachten en verbeterwensen (cliënt)

v

vv

V2.2.4 bescherming privacy en gegevensbescherming cliëntv

V2.3.1 innovatiestrategie en –beleidv

V2.4.1 goed werkgeverschap

v

vv

V2.4.2 veilige en gezonde werkomgevingv

V2.4.3 voldoende en bekwame medewerkers: beschikbaarheid, scholing en verantwoordelijkheids-toedeling


v

v

V2.4.4 voldoende en bekwame medewerkers: zorg mbt ethische aangelegenheden


v

v

V2.4.5 Medezeggenschap medewerkerv

V2.4.7 Ongenoegens, klachten en verbeterwensen (medewerkers)

v

vv

V2.5.1 bedrijfsvoering en financiële toegankelijkheidv

V2.6.1 Samenhang en continuïteit in netwerken van zorg en of dienstverleningsorganisaties


v

v

V2.7.1 lokale samenwerking  en integratie in de buurt

v

vv

V2.7.2 samenwerking mantelzorgers en vrijwilligers

v

vv

V2.7.3 Informatie- en communicatietechnologie


v

v