Om veiligheidsredenen stellen wij één verantwoordelijke aan per organisatie die accounts kan aanvragen voor alle collega’s bij onze helpdesk via +32 13 22 90 34 of support@prezo.be

Ook een overzicht van de aangemaakte gebruikersaccounts kan enkel door die verantwoordelijke opgevraagd worden bij onze helpdesk.


Neem dus contact op met jullie verantwoordelijke om jouw account aan te vragen. 


Voor het aanmaken van een gebruikersaccount hebben wij volgende informatie nodig:

  • De naam van het woonzorgcentrum waarin het account moet worden aangemaakt
  • Voor- en achternaam van de gebruiker
  • E-mailadres van de gebruiker
  • Rijksregisternummer van de gebruiker
  • De rol die de gebruiker zal hebben binnen PREZO.