Om veiligheidsredenen stellen wij één verantwoordelijke aan per organisatie die accounts kan aanvragen voor alle collega’s. Neem contact op met jouw verantwoordelijke om deze aanvraag uit te voeren. Deze verantwoordelijke kan jouw account aanvragen door contact op te nemen met onze helpdesk via +32 13 22 90 34 of support@prezo.be


Bezorg ons daarbij volgende informatie:

  • De naam van het woonzorgcentrum waarin het account moet worden aangemaakt
  • Voor- en achternaam van de gebruiker
  • E-mailadres van de gebruiker
  • Rijksregisternummer van de gebruiker
  • De rol die de gebruiker zal hebben binnen Prezo