Michael Greeven vertelt je alles over de gebruikersrollen in onderstaande video:Toegangsrechten per gebruikersrol


PREZO is teamwerk. Elke gebruiker heeft een specifieke rol binnen het team. Elke rol heeft eigen toegangsrechten tot het platform.


Hierbij een overzicht van de toegangsrechten per gebruikersrol:


Toegang:

 

 

 

 

Rol:

toegang tot prestaties van type domein

toegang tot prestaties van type pijler

toegang tot prestaties van type voor-waarden

status van een prestatie veranderen

projectfiche aanmaken en aanpassen

toolkit informatie aanpassen

toevoegen eigen indicatoren van de organisatie

aanmaken jaarplan

Directie

v

v

v

 

 

 

 

 

Project-coördinator

v

v

v

v

v

v

v

v

Prestatie verantwoordelijke domeinen en pijlers

v

v

 

 

v

 

 

 

Prestatie verantwoordelijke domeinen, pijlers en voorwaarden

v

v

v

 

v

 

 

 Gebruikersrol laten aanpassen


Om veiligheidsredenen kan alleen de PREZO-verantwoordelijke van jouw organisatie je rol laten aanpassen. 

Vraag jouw verantwoordelijke om deze aanvraag te doen bij onze helpdesk via support@prezo.be..