Prezo is teamwerk. Elke gebruiker heeft een specifieke rol binnen het team. Elke rol heeft eigen toegangsrechten tot het platform.


Hierbij een overzicht van de toegangen per gebruikersrol:


Toegang:

 

 

 

 

Rol:

toegang tot prestaties van type domein

toegang tot prestaties van type pijler

toegang tot prestaties van type voorwaarden

status van een prestatie veranderen

projectfiche aanmaken en aanpassen

toolkit informatie aanpassen

toevoegen eigen indicatoren van de organisatie

aanmaken jaarplan

Directie

v

v

v

 

 

 

 

 

Projectcoördinator

v

v

v

v

v

v

v

v

Prestatie verantwoordelijke domeinen en pijlers

v

v

 

 

v

 

 

 

Prestatie verantwoordelijke domeinen, pijlers en voorwaarden

v

v

v

 

v