Je kan een prestatie op twee manieren als favoriet aanduiden.


Optie 1: Open de prestatielijst. Naast iedere prestatie staat een ster: deze is zwart als de prestatie niet als favoriet is aangeduid, en geel als deze wel als favoriet is aangeduid. Klik op de ster naast de prestatie om deze aan te duiden als favoriet.


Optie 2: Open de prestatie. Linksboven zie je de optie ‘Favoriet’ staan met een ster. Klik op de ster om de prestatie aan te duiden als favoriet.


Als je een prestatie als favoriet aanduidt, dan zal dit voor het volledige woonzorgcentrum gelden. Andere gebruikers zullen dezelfde favorieten te zien krijgen.