Elke zelfevaluatie is uniek. Elk woonzorgcentrum vult dit in naar eigen inzicht. Verschillende prestaties ga je misschien anders evalueren. Soms zijn harde cijfers (indicatoren) nuttig, op andere momenten verzamel je beter verhalen van bewoners, je spreekt met de bewonersraad, houdt een tevredenheidsmeting, of doet een brainstorm.


Prezo helpt je bij het maken van een zelfevaluatie met heel wat vragen, soms gedetailleerd, die je helpen aan alles te denken: van bewoner over medewerker tot organisatie. Het is daarom niet noodzakelijk om alle vragen even gedetailleerd te beantwoorden. 


Meer inspiratie hierover vind je in dit artikel: Prezo 'Reboot': werken vanuit de bedoeling.