Quick wins zijn mogelijke acties die snel te realiseren zijn. Een mogelijke actie wordt al dan niet aangeduid als Quick win, afhankelijk van de antwoorden die je in de Zelfevaluatie hebt ingevuld.


Duid je bijvoorbeeld bij de activiteiten van de medewerker aan dat de urgentie ‘hoog’ is, maar de complexiteit ‘niet complex’? Dan zullen de bijhorende mogelijke acties automatisch worden aangeduid als Quick win.


Quick wins worden weergegeven in het Borg- en Verbeterplan. Je bepaalt zelf of je ze opneemt in jouw Borg- of Verbeterplan of niet.