Een mogelijke actie wordt automatisch aangeduid als quick win of niet, afhankelijk van de antwoorden die je geeft in de Zelfevaluatie. Je kan dus zelf geen actie als quick win "forceren".


Meer details: Wat is een quick win?