Open het Borg- en Verbeterplan van de prestatie en navigeer naar ‘Resultaten’. Naast iedere indicator staat de huidige streefwaarde, en daarnaast de mogelijkheid om een nieuwe streefwaarde in te vullen. Bij het opstarten van een nieuwe cyclus zal de streefwaarde worden weergegeven bij de indicator.