'PREZO laat ons zélf zeggen waar de werkpunten liggen.'


Huize ter Walle in Menen zet het welbevinden van haar bewoners bovenaan. Psychisch, relationeel, spiritueel, fysiek, seksueel... Maar ook wonen, leven en algemene zingeving spelen een cruciale rol. Het resulteert in een persoonsgerichte kwaliteitszorg met empathie, samenwerking en een uniek thuisgevoel. Tegelijk profileert Huize ter Walle zich als een innovatief woonzorgcentrum. We spraken met Liliane Demeester, stafmedewerkster zorg.


Erkenning en verrassing

Ook Huize ter Walle zat in het PREZO-pilootproject: 'Toen ons werd gevraagd om mee te doen met de audit, waren we weigerachtig. Want we dachten niet klaar te zijn. Toch wilden we proberen en met succes: in 2017 kregen we ons keurmerk, als eerste in West-Vlaanderen.' Een onverwacht mooie erkenning, zegt Liliane: 'We wilden horen of we deden wat er verwacht werd. Het gaf ons een push om door te gaan, want op vlak van wonen, leven en cliëntvriendelijkheid bleken we inderdaad goed bezig. Maar de audit bracht ook aan het licht dat we vooral aanbodgestuurd werkten, terwijl we het omgekeerde dachten. Hier wordt hard aan gewerkt. Niet meer binnen de beperkte mogelijkheden van het huis denken, maar de vraag van de cliënt tegemoet komen.'


Inspraak, intern en extern

Er kwamen allerlei initiatieven: 'De bewonersraad met afdelingsafgevaardigden werd vervangen door een zeswekelijkse vergadering per leefgroep. We zitten er samen met directie en psycholoog en vragen hoe we de mensen gelukkig kunnen maken. Resultaat? We bereiken de hele leefgroep en spelen meer in op specifieke noden en wensen. Terwijl we vroeger een beperkte groep bereikten.' Ook de inspraak van familieleden nam toe: 'Jaarlijks nodigen we hen uit voor een stand van zaken, waarmee we zoal bezig zijn. Idem voor de bewonersbespreking, liefst ook met de bewoner en zijn familie. De reacties zijn heel positief, want men communiceert er rechtstreeks binnen het zorgteam. Maar we peilen eigenlijk voortdurend of de mensen tevreden zijn en hoe het beter kan.'


Meer betrokkenheid, meer inzicht

PREZO maakt ook de medewerkers meer betrokken: 'Elke medewerker moet toch minstens jaarlijks aanwezig zijn bij zo'n PREZO-bevraging, waarbij we prestaties overlopen en er besluitvorming aan koppelen. Zo blijven ze betrokken, denken ze mee, staan ze meer stil bij het hele verhaal. Het is belangrijk dat iedereen zijn zegje kan doen, ook de technicus die over de vloer komt.' Liliane en haar collega's zijn overtuigd: 'PREZO is een instrument dat onze kwaliteit hielp verbeteren. We krijgen een duidelijk zicht op de organisatie, want het model analyseert wat we doen en waar de werkpunten liggen. Onmiddellijk en op termijn. Bovendien laat PREZO ons dat zélf zeggen.'


PREZO en Pyxicare

Huize ter Walle gebruikt ook Pyxicare, de zorgapp die bewoners screent met BelRAI: 'Hierdoor hebben we een beter zicht op hoe onze cliënten zijn en wat ze willen, zeker op vlak van de zorg en het lichamelijke. PREZO richt zich meer op de algemene organisatie en kwaliteit. Als we binnen PREZO werken rond pijn of depressie, gebruik ik cijfers uit Pyxicare die ons meer duidelijkheid geven. En perfect bevestigen wat we denken. Beide systemen versterken elkaar dus.'


Interview Denny Coussement, september 2020