Cairos (CCV vzw) maakt deel uit van Caritas Vlaanderen en wil gezondheids- en welzijnsvoorzieningen via vorming en begeleiding ondersteunen om waardengericht hun missie waar te maken. 


Annemie Vanden Bussche is sinds 2014 Prezo-coach. Vanuit de achtergrond van organisatiepsycholoog ondersteunt ze al 30 jaar welzijnsorganisaties in de ontwikkeling van hun identiteit, kwaliteitsvol werken en kwaliteitsmanagement. Het werken aan regie en eigenaarschap voor medewerkers én cliënten is een ankerpunt in haar werk. Zo begeleidt ze onder meer woonzorgcentra naar meer wonen en leven. Prezo Woonzorg sluit als kwaliteitssysteem naadloos aan bij deze ambitie.