vzw SYN-TOPIA is een jong adviesbureau, dat werk maakt van advisering, coaching, opleiding en training voor Vlaamse zorg- en welzijnsorganisaties met een hart voor relationele, cliëntgedreven én performante zorg- en dienstverlening.
 

Ons motto: dream BIG -  plan c-SMART -  act WITH LOVE

En daarmee zitten we ook meteen bij de kern van wat Menso organisaties te bieden heeft: een methodiek die organisaties daadwerkelijk ondersteunt om excellent te worden in zorg, dienstverlening en beleid. Door hen te helpen ambitieus te dromen, door slim te organiseren en door – vooral – in al wat we als zorgorganisaties doen te focussen op de relatie om zo dromen (van bewoners en naasten, van medewerkers, van de organisatie ) waar te maken…

Met vzw SYN-TOPIA willen we organisaties begeleiden die ambities willen realiseren rond cliëntgedreven kwaliteit,  die daarbij focussen op het resultaat, en die de zorgrelatie centraal stellen. We doen dat doelgericht en planmatig, in een traject dat we samen uittekenen en realiseren.

Opstarten met integraal kwaliteitsbeleid volgens Menso? Een (hernieuwd) élan vinden voor je Menso implementatie? Procesoptimalisatie om tegemoet te komen aan de cliëntverwachtingen volgens Menso? Interne audit opzetten en implementeren op basis van Menso? Toewerken naar een externe (proef-) audit en een Menso label? In vzw SYN-TOPIA vind je de ideale partner om Menso waar te maken. We luisteren naar je vraag, en formuleren daar het best passende antwoord op. Daarbij is maatwerk voor vzw SYN-TOPIA the way to go…

meer weten over vzw SYN-TOPIA ? www.SYN-TOPIA.org

Onze Menso coaches:

Roel Van de Wygaert

Roel kent Menso als geen ander. Sinds het begin van de ontwikkeling van de voorloper van Menso was hij – toen nog als stafmedewerker van Zorgnet-Icuro - projectleider en van nabij betrokken in ontwikkeling van het kwaliteitsmodel en de bijhorende methodiek. Hij tekende samen met Perspekt het keurmerk uit, en was ook actief als extern auditor in het kader van die certificering. Hij kan bogen op een rijke ervaring wat betreft begeleiding van implementatietrajecten van dat kwaliteitsmodel, waarin hij de rollen opnam van adviseur, coach, opleider, trainer. En dit zowel voor directies en middenmanagement als voor zorg- en dienstverleningsteams. Roel is geboeid door (zorg-)innovatie, organisatie-ontwikkeling en (zorg-)strategische veranderprojecten van/tussen organisaties. Hij is overtuigd van de rol die integraal kwaliteitsbeleid daarin kan spelen, en heeft een focus op de meerwaarde die de ‘human factor’ (individu, relaties, systemen) toevoegt. Hij gaat voor cliëntgedreven design van zorg en dienstverlening. Omdat de mens daar beter van wordt…

Roel is van basisopleiding klinisch ouderenpsycholoog en systemisch psychotherapeut. Hij werkte lange tijd als psycholoog in de ouderenzorg, vooraleer hij overstapte naar de koepelorganisatie Zorgnet-Icuro, waar hij als stafmedewerker en inhoudelijk expert oa. de thema’s kwaliteit, zorgorganisatie en “Vlaams woonzorgbeleid” behartigde.
Momenteel werkt Roel als Beleidsmedewerker Kwaliteit en Organisatie in wzc Zilverlinde te Olen. Daarnaast is hij adviseur-bestuurder bij vzw SYN-TOPIA.
Binnen deze vzw adviseert hij organisaties aangaande kwaliteit, zorg & organisatie. Hij is in die hoedanigheid momenteel ook ingeschakeld als projectcoördinator voor het BelRAI LTCF pilootproject van de Vlaamse overheid. Ook daarover kan je met hem een boompje opzetten dus…

Roel werkt graag samen met klanten. Hij is respectvol en diplomatisch, maar met de vinger aan de pols (of op de wonde). Planmatig, methodisch en doortastend. Hij brengt steeds een ruime toolbox mee, maar zal met jou nadenken over wat jullie nodig hebben… om daar te geraken waar jullie willen zijn! Omdat samen (beter) wérkt!

Neem contact op met Roel:
RoelVandeWygaert@SYN-TOPIA.org
 
0032 – (0) 478/80.06.27


Rudi Veekhoven

Rudi is adviseur Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO, zelf spreekt hij liever van Innovatieve Zorgorganisatie of IZO) bij vzw SYN-TOPIA. Hij ontdekte de voorloper van Menso als de perfecte invulling van “klantgerichtheid”, een concept dat cruciaal is bij het opzetten en helpen groeien van innovatieve organisaties. Menso focust voor hem op dat waar primaire zorg- en dienstverleningsprocessen om moéten draaien: de unieke zorgrelatie flexibel inzetten om voor élke cliënt meer-waarde te creëren. IAO/IZO en Menso versterken elkaar als het ware…

Rudi kan bogen op een rijke ervaring in de Vlaamse ouderenzorg. Hij is licentiaat kinesitherapie van opleiding, maar ruilde deze functie al snel in voor verschillende management- en directiefuncties binnen de Vlaamse woonzorg. Specialiseerde zich in HR-beleid voor de zorg en was één van de eerste experten IAO opgeleid door Flanders Synergy.
Hij heeft een rijke ervaring in training, opleiding en coaching, en begeleidde daarbij zowel het high-level organisatieniveau als de basisteams en -medewerkers.

Rudi is, naast adviseur en bestuurder van SYN-TOPIA, ook gedelegeerd bestuurder van wzc Zilverlinde in Olen. Hij is dynamisch en resultaatgericht, direct maar empathisch. Vanuit zijn IAO perspectief werkt Rudi waarderend en bekrachtigend maar zal hij, waar nodig om verdere groei te faciliteren, ook betrokken confronteren. Innovatie is zijn tweede natuur.

Neem contact op met Rudi:
RudiVeekhoven@SYN-TOPIA.org
0032-(0) 495/20.80.19