Probis consult maakt deel uit van de Probis Group. Wij adviseren reeds meer dan 30 jaar lang zorg- en welzijnsorganisaties bij hun organisatie en kwaliteitsbeleid. 

 

Als organisatie in de zorg en welzijnssector gaat u voor maatschappelijke meerwaarde. Om die te creëren is werken aan kwaliteit bijzonder belangrijk. Samen maken we werk van verbetering. Onze medewerkers zijn uit het juiste hout gesneden om u hierin te ondersteunen. We adviseren u bij de uitbouw van uw organisatie, en we begeleiden uw medewerkers in de ontwikkeling van hun competenties en talenten. Dit kan door opleiding, advies op maat, management-assistentie of interim-management.

 

Praktische kennis en ervaring staat bij ons centraal. Wij helpen uw kwaliteitsbeleid realiseren en implementeren. Samen met de leidinggevenden en medewerkers zorgen we voor een concreet en realistisch plan van aanpak om op een gedragen manier de beoogde verandering, verbetering en resultaten te realiseren. Hierbij maken we tevens gebruik van onze uitgebreide benchmarkinformatie en goede praktijken. 

 

Wat is Menso voor ons?

 

Menso is voor ons een integraal kwaliteitsmodel die organisaties de nodige kapstokken biedt om structureel te werken aan verbetering.  Op basis van onze uitgebreide praktijkervaring en kennis van de woonzorgsector begeleiden we organisaties om samen een haalbaar en realistisch traject op maat van de organisatie uit te werken. We doen dit op een toegankelijke manier, leggen het accent op een gedragen oefening en verankeren de verbeteringen in de dagelijkse werking om zo samen resultaten te behalen. We blijven niet hangen in de theorie en documentatie maar leggen het accent op het realiseren in de praktijk. Zo maken we samen het verschil, voor de cliënt en familie, de medewerker en de organisatie!

 

Wie staat in voor de begeleiding?

 

Stefaan Coenen

Stefaan is master in de verpleegkunde en heeft ervaring als (hoofd)verpleegkundige, docent in het hoger onderwijs en als adviseur en interim-manager in de ouderenzorg. Stefaan is tevens BelRAI-implementatiedeskundige.

 

 

Tine Van de Sompel

Tine is verpleegkundige en master in het publiek management. Zij heeft ervaring als (hoofd)verpleegkundige, trainer en als adviseur en interim-manager in de ouderenzorg. Tine is tevens BelRAI-implementatiedeskundige.


Contacteer Probis Consult: https://probisconsult.probisgroup.be/