De Prezo-zelfevaluatie is geformuleerd aan de hand van een uitgebreide vragenlijst die je helpen aan alles te denken. Deze vragen zijn vaak erg gedetailleerd en genuanceerd opgesteld. Doordacht, want ze helpen je alle aspecten in overweging te nemen.


Vind je de vraagstelling toch te complex? Voeg dan je eigen toelichting toe aan de vraag in kwestie. Klik op de knop "toelichting" bij de zelfevaluatie. Als je over de knop beweegt, krijg je de toelichting te zien (zwarte balk in screenshot). Maar het kan nog eenvoudiger. Momenteel werken we aan een vernieuwde zelfevaluatie module. De zelfevaluatie zal in de toekomst samengevat worden in 4 hoofdvragen, volgens het gekende PDCA-model (plan, do, check, act). Je zal dus een samenvattende evaluatie kunnen maken door deze 4 vragen te beantwoorden. Wil je toch meer detail? Dan klap je 1 van de onderdelen verder uit en werk je opnieuw met de gekende vragen zoals nu. 


Dit nieuwe systeem zullen we uitrollen na de zomervakantie. Hou dus zeker onze nieuwsbrief in de gaten.