Het Prezo Woonzorg-keurmerk staat los van de zorginspectie. Een Prezo-auditor gaat observeren en kijken naar resultaten, naar vooruitgang, evolutie in de zorgkwaliteit. Een zorginspectie kijkt vooral na, in een momentopname, of de wettelijke vereisten zijn nageleefd.