'Samen nadenken over hoe we inspelen op wat belangrijk is voor de ander.'


Van Oostende tot Zwevezele: Woonzorggroep GVO biedt een wijde waaier van woon-, leef- en zorgoplossingen. 10 centra over West-Vlaanderen, elk met hun karakter. Maar allemaal even gastvrij en deskundig, met focus op continue kwaliteitswinst. Woonzorggroep GVO gelooft in een innovatiecultuur van zorgzaamheid waar ethiek, waardigheid en levenskwaliteit primeren. We spraken met Tomas Lambrecht, operationeel manager.


1 piloothuis, 1 PREZO-community met 10 sites

Bij de keuze voor PREZO ging GVO niet over 1 nacht ijs, aldus Tomas: 'Het concept bleek perfect te verankeren in ons kwaliteitsmodel. Onze voorziening Amphora vzw te Wingene zou onze pilot worden. Dat PREZO-huis loopt dus bewust voor, zodat de anderen het systeem mee implementeren met alle opgedane ervaring.' Een lonende aanpak, zo blijkt: 'Dit jaar vragen we het keurmerk aan voor Wingene, terwijl we de anderen erop voorbereiden. Alle PREZO-coördinatoren hebben een keurmerktiming opgesteld tot 2022. Zo'n accreditatie geeft natuurlijk stress, maar het is voor velen ook de kers op de taart. Zeker als je 5 jaar werkt aan een cultuur van cliëntgerichtheid en participatie met medewerkers & gebruikers.'


Kwaliteitswinst voor iedereen

GVO vergeleek verschillende modellen: 'PREZO paste meteen bij ons. Hoe we mensen bij het beleid betrekken, hoe we werken aan kwaliteitswinst, hoe die door iedereen wordt gedragen... We hopen ook dat de audits de manier waarop de overheid naar ons kijkt, beïnvloeden. Want PREZO is een keuze voor kwaliteit. En dat willen we duidelijk maken naar de buitenwereld.' De eerste PREZO-fase was vooral zelfevaluatie: 'Medewerkers uit alle disciplines leerden praten over kwaliteit en bepaalde zorgaspecten. Uiteindelijk kom je tot een dynamiek waar bewoners, medewerkers en familie praten over de maaltijden, over de informatie die zorgkundigen verstrekken... Je zit echt met de neus op fundamentele zorgprocessen.'


Van mens tot mens

De uitkomst is op zich niet het belangrijkste: 'Je brengt samen een aantal zaken in kaart en creëert een cultuur waar medewerkers nadenken. Of ze de dingen doen omdat het moet, of omdat ze op dat moment belangrijk zijn voor de ander. We moeten onze werking en routines aanpassen aan wat iemand nodig heeft, en dat verschilt van dag tot dag. Soms is er nood aan een goede babbel met een zorgkundige, soms is er me time nodig na een groepsactiviteit. We moeten routines doorbreken als iemand daar nood aan heeft. PREZO helpt ons nadenken over hoe we dat opmerken en erop inspelen.' Als operationeel manager bewaakt Tomas het PREZO-proces: 'Ik ben enthousiast. Omdat de gebruikers enthousiast zijn over de veranderingen die ze realiseren. Elke GVO-voorziening heeft trouwens een medewerker rond innovatie en ontwikkeling.'


Geen systeem, wel een filosofie

 Een slim gebruik van de PREZO-terminologie helpt ook: 'Sommige medewerkers spreken daarom over zorgcirkels: het gaat niet over een systeem, wel over praten wat onze mensen dagelijks doen. PREZO laat ons dialogeren over zorgkwaliteit in al zijn aspecten met alle betrokkenen, om dan te reflecteren en relatief eenvoudig om te zetten in kwaliteitsverbetering en -borging. We halen achillespezen en valkuilen eruit. En we gaan ermee aan de slag.' PREZO is een heuse filosofie: 'Andere woonzorgcentra willen misschien een puur mathematische uitkomst. Maar cijfers zeggen niet alles. Dus gebruiken wij ze om een cultuur van cliëntgerichtheid & participatie te realiseren. Echt afstemmen of je goed bezig bent en desnoods processen herbekijken.'


Interview: Denny Coussement, oktober 2020