Terwijl het einde van het bewogen jaar 2020 naderde, verwelkomde Ann Willems, coördinator van het PREZO-leerplatform bij Pyxima, op 17 december heel wat deelnemers aan de eerste online editie van de interactieve dag over het PREZO-platform.


Het doel van deze dag? Het PREZO-platform demonstreren, inclusief de nieuwe mogelijkheden, en een tipje van de sluier lichten over de planning van verdere updates. Maar ook leren van en met elkaar over een aantal functionaliteiten en inzicht krijgen over de gewenste focus voor nieuwe ontwikkelingen.   


Introductiesessie: van eerste kennismaking tot opfrissing

Michael Greeven, expert in het PREZO-platform en de man achter PREZO’s helpdesk, verzorgde aan het begin van de dag een uitgebreide introductie tot het PREZO-platform voor nieuwe gebruikers of voor diegenen die nood hadden aan een opfrissing.  Deze introductie werd uitermate gesmaakt door de talrijk aangemelde deelnemers.


“Dankjewel voor de leerrijke introductiesessie.”
 “Echt verhelderend, een heropfrissing om terug uit de startblokken te schieten.”


Interactieve sessies: diepgaande interactie over uiteenlopende onderwerpen

Daarna gaf Ann het startschot voor 3 interactieve sessies over het PREZO-platform. Om de verbondenheid, openheid en interactie te stimuleren, werd bewust gewerkt met kleine groepen.  
En interactief waren de sessies zeker!   

Jurgen Berden, co-founder en managing director van Pyxima en ontwerper van het PREZO-platform, begeleidde de inhoudelijke gesprekken, beginnend met een toelichting over recent toegevoegde functionaliteiten zoals de clusterfiche en de uitgebreide filter op de actielijst. 

Al snel werd ingezoomd op enkele onderwerpen, die de groep bij voorkeur wenste te bespreken. Waar de ene groep focuste op overzichten over prestaties of groepen heen of functionaliteiten voor het jaarverslag, had een andere groep dan weer meer interactie over uitbreiding van de mogelijkheden bij actiepunten en het continu kunnen meten en visualiseren van eigen indicatoren of de optimalisering van de PREZO-flow, uitbreiding van rapporten en nood aan dashboards.


“De interactieve sessies vind ik echt een meerwaarde, zeker wanneer ze heel kort volgen op een nieuwe update van het PREZO-platform.”


Aan de slag met de waardevolle input

Op de vraag waarop Pyxima zich vooral zou moeten focussen bij de verdere ontwikkeling van het PREZO-platform, kwamen zowel de functionaliteiten rondom eigen indicatoren als het verspreiden van inhoudelijke informatie unaniem als speerpunten in beeld. Denk hierbij aan uitleg over het gebruik van het PREZO-platform en het delen van best practices.
 

Met dank aan alle deelnemers voor je enthousiasme en de fijne interacties! Na een geslaagde eerste editie gaan we aan de slag met de waardevolle input.


Op 26 februari gaan we alvast verder met nieuwe interactieve sessies in de PREZO Kenniskring. Meer daarover binnenkort.


Kalender leerplatform