Een kwaliteitshandboek dat op punt staat en leeft, is één van de wettelijke vereisten rond kwaliteitswerking in het woonzorgcentrum. 

Het beschrijft waar jouw organisatie voor staat, wat ze doet en hoe ze dat doet.  Menso vervangt dat niet, maar is een inhoudelijk en methodische verrijking van dat - noodzakelijke - formele aspect.


Menso als inspiratie voor het kwaliteitshandboek


Menso zal je als inhoudelijk model helpen om de processen, procedures en protocollen uit je kwaliteitshandboek bij te sturen en jouw organisatie en kwaliteitswerking verder vorm te geven vanuit mensperspectief en handelingsprincipes en dus vanuit de bedoeling van Menso.


Naarmate je als organisatie meer en meer vertrouwd geraakt met Menso, groeit de motivatie om de inhoud van jouw kwaliteitshandboek te gaan herformuleren en nuanceren.  En zo wordt jouw kwaliteitshandboek meer en meer Menso-proof.


Vrije keuze qua methodiek


Menso legt geen methodiek op zoals bvb. PDCA. Maar er moet wel een kwaliteitsmanagementsysteem zijn. En dat sluit natuurlijk nauw aan bij het procesmatig werken dat vanuit het kwaliteitshandboek voorgehouden wordt.


Resultaatgerichte processen


Menso legt eveneens geen processen, procedures en protocollen op.  Menso is immers een resultaatgericht kwaliteitsmodel en beschrijft wat als zichtbare zorg en dienstverlening aanwezig moet zijn.  De daartoe noodzakelijke processen, protocollen, procedures en documenten (instrumenten) ontwikkelen, laat Menso over aan de wijsheid van de organisatie.


Dit doet je als organisatie nadenken over de mate waarin jouw processen bijdragen aan het creëren van cliëntmeerwaarde. En zo ga je jouw processen meer en meer inrichten om dat resultaat te behalen.