Een kwaliteitshandboek dat op punt staat en leeft, is één van de wettelijke vereisten rond kwaliteitswerking in het woonzorgcentrum. 

Het beschrijft waar jouw organisatie voor staat, wat ze doet en hoe ze dat doet.  PREZO Woonzorg vervangt dat niet, maar is een inhoudelijk en methodische verrijking van dat - noodzakelijke - formele aspect.


PREZO Woonzorg als inspiratie voor het kwaliteitshandboek


PREZO Woonzorg zal je als inhoudelijk model helpen om de processen, procedures en protocollen uit je kwaliteitshandboek bij te sturen en jouw organisatie en kwaliteitswerking verder vorm te geven vanuit bewonersperspectief, cliëntgedrevenheid en resultaatgerichtheid en dus vanuit de bedoeling van PREZO.


Naarmate je als organisatie meer en meer vertrouwd geraakt met PREZO, groeit de motivatie om de inhoud van jouw kwaliteitshandboek te gaan herformuleren en nuanceren.  En zo wordt jouw kwaliteitshandboek meer en meer PREZO-proof.


PDCA als methodiek


PREZO Woonzorg gebruikt PDCA als methodiek. En dat sluit natuurlijk nauw aan bij het procesmatig werken dat vanuit het kwaliteitshandboek voorgehouden wordt.


Resultaatgerichte processen


PREZO Woonzorg spreekt nauwelijks over processen, procedures en protocollen.  PREZO is immers een resultaatgericht kwaliteitsmodel en beschrijft wat als zichtbare zorg en dienstverlening aanwezig moet zijn.  De daartoe noodzakelijke processen, protocollen, procedures en documenten (instrumenten) ontwikkelen, laat PREZO over aan de wijsheid van de organisatie.


Dit doet je als organisatie nadenken over de mate waarin jouw processen bijdragen aan het creëren van cliëntmeerwaarde. En zo ga je jouw processen meer en meer inrichten om dat resultaat te behalen.