Op vrijdag 26 februari 2021 was het zover: de start van de PREZO-kenniskring. Onze PREZO-ambassadeurs brachten inspirerende cases die het pad effenden voor meer kennisdeling en kruisbestuiving. Liefst 33 deelnemers waren erbij, in een vertrouwenssfeer vol helpende handen.


Informele kennismaking


Om die sfeer te bevorderen, namen we de tijd. Tijd om elkaar echt te leren kennen aan het begin van de 4 sessies. Op professioneel en persoonlijk vlak, met als extraatje een willekeurige vraag en een even spontaan antwoord. Nadien doken we met veel goesting in de PREZO-kennisdeling.


‘Er ontstaat in een groep alleen energie en vitaliteit als de individuen zich openstellen voor beïnvloeding van elkaar en zich emotioneel verbonden voelen met elkaar. De essentie is vertrouwen.’ (Castelijns, 2009)


Leen Plessers & Karen Janssens (Integro) vertelden hoe ze kwaliteit aanwakkeren in het WZC Sint-Jozef in Pelt.  


Het werd een inspirerend en enthousiasmerend relaas. Leen en Karen namen de kenniskringleden helemaal mee in hun praktijkvoorbeelden. Daaruit bleek dat medewerkers en bewoners kwaliteit beleven vanuit co-creativiteit en soms ludieke acties. 


De Integro-dames benadrukten dat PREZO Woonzorg niet als ‘iets nieuws’ werd geïmplementeerd.  Het moest wel feilloos aansluiten met waaraan ze al jaren werkten: visiewerking, zelforganiserende teams, werken met sterrollen, het Tubbemodel, coachend leiderschap, innovatieve arbeidsorganisatie…Visualisatie van de sterrolwerking vanuit de visie 
'een (t)huis met een ziel'


Die innovatieve arbeidsorganisatie kan richtinggevend zijn in het PREZO-succes, volgens Rudi Veekhoven en Roel Van de Wygaert (WZC Zilverlinde).Voor hen was PREZO nooit een doel op zich. Het wordt wel ervaren als een prachtig hulpmiddel om structureel je doel te bereiken.  Zijnde: het verschil maken in kwaliteit, cliëntgedrevenheid en personeelsbetrokkenheid.  


De kenniskringleden kregen kapstokken als SPINOR en ‘WAT BIKken we?’. Zodat hun zelfevaluatie tot een plan van aanpak leidt om echt doelen te realiseren.  


Waarom werkt de combinatie Innovatieve Zorgorganisatie (IZO) en PREZO zo goed? Rudi en Roel waren duidelijk: ze versterken elkaar. IZO focust op processen hertekenen om cliëntgericht te zijn. En dat sluit perfect aan bij de PREZO-waarden.
Tegelijk blijft het een uitdaging om alle medewerkers te bereiken vanuit kwaliteitsbeleid. Ann Impens (Emmaüs Ouderenzorg) en Dave Vanderbeke (OLV Gasthuis vzw) deelden hun tips & tricks in die zin.


Zo passeerden ‘bezint eer ge begint’, referentiewerking en bottom-upbenadering de revue. Maar ook werken aan een constante transparante communicatie en het tastbaar maken van kwaliteit. 

Of tools als een kwaliteitsmuur of de Gembawalk om de continuïteit te bewaken.


Ann en Dave braken een lans om te communiceren wat je al realiseerde, om successen te durven vieren. Af en toe een feestje bouwen is dus niet alleen fijn, het helpt ook.Welke aspecten bepalen hoe je met PREZO begint? En welke prestaties evalueer je het eerst? Carla Langie (vzw Ocura - campus Montenaken) stond stil bij de mogelijkheden.Eerste vaststelling: geen enkele PREZO-implementatie is dezelfde. Carla startte PREZO op de 4 Ocura-campussen en puurde daar enkele richtinggevende aspecten uit. Zoals de specifieke beleidskeuze, kwaliteitswinst als doelstelling en het PREZO-platform om die te bereiken.

 

Andere tips? Gemotiveerde collega’s inzetten als kwaliteitscoördinator, een bottom-upaanpak en gestructureerd starten.


Carla lichtte ook toe vanuit welke invalshoeken je kan starten met welke prestaties.‘Dit smaakt naar meer.’


Hoe werd de 1e editie van de PREZO-kenniskring ervaren? Onze deelnemers geven het antwoord in deze compilatie: 

Hou vrijdag 28 mei vrij voor de volgende kenniskring. Boordevol thema’s die je weer of meer goesting geven in PREZO, ook na het COVID-tijdperk. Meer details volgen binnenkort. 


Toetreden tot de kenniskring? Gebruik dit aanmeldingsformulier: vrijblijvend maar verrassend.