Kwaliteit in WZC
Kwaliteit is een moeilijk te definiëren begrip in de zorg. Is kwaliteit voldoen aan de verwachtingen of juist meer doen? Wat betekent kwaliteit voor de cliënt? Om de aspecten van kwaliteit beheersbaar te kunnen maken, is er nood aan een systematische aanpak, vanuit een degelijk kwaliteitssysteem. Dit betekent een plan opstellen, op voorhand nadenken over wat de organisatie ziet als kwaliteit, maar ook hoe deze kan bereikt worden: welke hulpmiddelen zijn er nodig, wie is de juiste persoon op de juiste plaats, welke timing moeten we aanhouden, wat zijn onze doelstellingen, … Kwaliteit is ook een dynamisch gegeven en verwacht dus ook een zekere flexibiliteit van de organisatie. Eénmaal het doel bereikt is, moet er ook aandacht zijn borging van deze doelen.
Stefaan Coenen van Probis legt in dit webinar de focus op enkele belangrijke aspecten van kwaliteit en een kwaliteitssysteem, waarbij ook linken naar het bestaande PREZO-model worden gelegd. Dit wordt gedaan vanuit de ervaring en expertise van Probis binnen het kwaliteitsdenken in de woonzorgsector. Daarnaast werpt Stefaan ook kort een blik naar de meerwaarde van een kwaliteitskeurmerk voor deze sector.
Presentatie: Stefaan Coenen (Probis)

PREZO-platform: korte update
We tonen de laatste update aan het PREZO-platform en helpen je aan de slag met de vernieuwde mogelijkheden.
Presentatie: Jurgen Berden (Pyxima)


Doelpubliek: directie, hoofd bewonerszorg of kwaliteitscoördinator van woonzorgcentra.


Voorkennis: geen PREZO-voorkennis vereist.


Datum: donderdag 25 maart 2021 om 13u


Dit is een live webinar. Je kan vragen stellen tijdens het kijken, deze beantwoorden we tijdens het webinar. 

Geen tijd op het moment van uitzending? Schrijf je in en ontvang de "replay" link waarmee je achteraf kan kijken, wanneer het je past.


Klik hier om je in te schrijven:

https://pyxima.webinargeek.com/prezo-webinar-kwaliteit-in-wzc-korte-update-prezo-platform