Kennisdeling en kruisbestuiving tussen PREZO-gebruikers in een sfeer van vertrouwelijkheid en hulpvaardigheid: dat is het doel van de PREZO-kenniskring, een interactieve online ontmoeting tussen kwaliteitscoördinatoren, experts en PREZO-coaches. Je wisselt ervaringen uit voorbij de grenzen van je organisatie, deelt kennis met elkaar, denkt samen na over uitdagingen, stelt elkaar vragen,... Jij bepaalt mee de agenda, van succesverhalen tot complexe knopen. Resultaat: iedereen leert bij.


Om de interactiviteit te bevorderen, streven we ernaar om de samenstelling van elke groep te beperken tot max. 12 Community-leden en de samenstelling consistent te houden doorheen het jaar.


Wil je graag toetreden tot de PREZO-kenniskring, maak dan gebruik van dit formulier.

Ben je al lid van de PREZO-kenniskring, maar wil je graag (eens) deelnemen aan een andere groep, neem dan zeker contact op met Ann Willems (ann.willems@pyxima.com).


Agenda


Groep 1


Tijdstip9u - 10u30, dag 1
Kennis en ervaring uitwisselen over
 1. Vraag van Karen Janssens
  Hoe kom je tot de jaarplanning kwaliteit? Hoe bepaal je wat het meest leeft? Hoe beslis je om prioriteit te geven aan het opstarten van de PDCA voor nieuwe prestaties in relatie tot het langer laten doorlopen van de PDCA voor andere prestaties? Hoe begrens je de jaarplanning? Stel je een maximum in op het aantal lopende prestaties?
  Zijn er voorbeelden die jullie met ons kunnen delen? Gebruiken jullie hier specifieke tools voor?
 2. Vraag van Véronique Zwaenepoel
  Hoe kom je los van het werken met de prestaties als vragenlijsten? Graag praktische inzichten vanuit de groep, op een creatievere manier, maar de gulden middenweg tussen de prestaties zien als afvinklijsten enerzijds en heel creatieve projecten 'los van' de prestaties anderzijds.
 3. Vraag van Stephanie Reisz
  Hoe zorgen jullie ervoor dat je de 'bewoner centraal'-visie echt vanuit de medewerkers zelf laat vertrekken?
 4. Nieuwe PREZO - denkpistes (Ann Willems)
  Vanuit de inhoudelijke werkgroep, die druk aan de slag is met het nieuwe PREZO-model, zijn er enkele denkpistes die we met de kenniskringleden willen aftoetsen.
Community-ledenZie overzicht deelnemers per groepGroep 2


Tijdstip11u - 12u30, dag 1
Kennis en ervaring uitwisselen over
 1. Vraag van Raf Vanhorebeek
  Hoe organiseren jullie de interne audits? Wie coördineert die binnen jullie organisatie? Wie mag/kan de rol van interne auditor opnemen? Is dat iemand die sowieso het vertrouwen van de bewoners moet hebben? 
 2. Vraag van Laetitia Vinck
  Ik ben op zoek naar kleine, concrete tips/acties om de personeelsleden echt mee te krijgen en het kwaliteitsbeleid mee te dragen. Welke motivatoren gebruiken jullie om alle medewerkers mee naar kwaliteit te laten streven?
 3. Nieuwe PREZO - denkpistes (Ann Willems)
  Vanuit de inhoudelijke werkgroep, die druk aan de slag is met het nieuwe PREZO-model, zijn er enkele denkpistes die we met de kenniskringleden willen aftoetsen.
Community-ledenZie overzicht deelnemers per groepGroep 3


Tijdstip9u - 10u30, dag 2
Kennis en ervaring uitwisselen over
 1. Toelichting door Ine Lauwers m.b.t. het kwaliteitshandboek
  Binnen Integro heeft men een makkelijke en gebruiksvriendelijke online tool ontwikkeld zodat de medewerkers eenvoudig m.b.v. zoektermen de juiste procedures, afspraken, protocollen, brochures ter beschikking krijgen.  Ine licht deze tool graag even toe.
 2. Vraag van Thomas Franckx
  Wie trekt PREZO in huis? Hoeveel tijd wordt daarvoor gebudgetteerd? Wie vervult de rol van clusterverantwoordelijken?
 3. Vraag van Dave Vanderbeke
  Welke methodieken of tools zetten jullie in om de medewerkersbetrokkenheid zo sterk mogelijk te maken?
 4. Nieuwe PREZO - denkpistes (Ann Willems)
  Vanuit de inhoudelijke werkgroep, die druk aan de slag is met het nieuwe PREZO-model, zijn er enkele denkpistes die we met de kenniskringleden willen aftoetsen.
Community-ledenZie overzicht deelnemers per groep (VOLZET)Groep 4


Tijdstip11u - 12u30, dag 2
Kennis en ervaring uitwisselen over
 1. Vraag van Laurie Saelens
  Hoe realiseren jullie de borging van de kwaliteit van een prestatie, zodra je het gewenste kwaliteitsniveau bereikt hebt? Hoe bewaken jullie dat?
 2. Vraag van Jean-Pierre Waterkeyn
  We gaan aan de slag met de tevredenheidsbevraging bij de bewoners en hun familie m.b.v. BING. Hebben jullie hier ervaring mee? Zijn er tips of aandachtspunten voor ons?
 3. Vraag van Stephanie Reynaert
  In haar rol als PREZO-coach merkt Stephanie Reynaert dat er wel wat verschillen zitten tussen organisaties in de invulling van de rol 'kwaliteitsmedewerker'. Ze voert graag hierover een gesprek met jullie.
 4. Nieuwe PREZO - denkpistes (Ann Willems)
  Vanuit de inhoudelijke werkgroep, die druk aan de slag is met het nieuwe PREZO-model, zijn er enkele denkpistes die we met de kenniskringleden willen aftoetsen.
Community-ledenZie overzicht deelnemers per groep