Menso is het verbindende, duurzame en betaalbare kwaliteitsmodel voor de Vlaamse ouderenzorg. Daarnaast is het een bewust betrokken mentaliteit, een welzijnscultuur, een springplank naar meer excellentie. Menso zet de mens centraal in plaats van het systeem, in mensentaal, op mensenmaat. Tijd om alle Menso-hoogtepunten op een rij te zetten.


Mensomodel


De Mensocoaches (Probis Group, RS Consulting en SYN-TOPIA) werken hard aan de vernieuwing van het inhoudelijke model. Uit hun vele klantengesprekken kwamen daarvoor 5 richtsnoeren:


  1. Het IT-platform staat los van de modeluitwerking maar ondersteunt de Menso-uitrol.
  2. Medewerkers, bewoners en hun naasten komen op hetzelfde niveau.
  3. Cultuur en relaties binnen de organisatie krijgen meer focus.
  4. De systematische opvolging gebeurt via een methodiek naar keuze, dus PDCA domineert niet langer.
  5. De wet- & regelgeving worden meegenomen zonder voor zorginspectie te willen spelen.


5 grondwaarden, 4 handelingsprincipes


Het Mensomodel brengt cliënt, naaste en medewerker samen. Ze zorgen voor algemeen welbevinden volgens 5 grondwaarden: de "Menso-mens" heeft regie, weet zich verbonden, voelt zich goed, is veilig en heeft vertrouwen in de toekomst. Deze waarden komen tot uiting in alle prestaties en worden gedreven door 4 handelingsprincipes: relatiegestuurd, resultaatgericht, ondersteund en methodisch handelen.

De Mensoprestaties worden meer behapbaar en eenvoudig, zonder aan de essentie te raken. Zoals een nieuwe prestatiestructuur, minder weergegeven feiten en prestaties die de audit meer voorbereiden. Het nieuwe Mensomodel met de lay-out van de prestaties komt er tegen 1 april 2022. Het daaraan gekoppelde toetsingskader volgt tegen 1 juli 2022. Intussen blijven de coaches alle feedback uit de sector opvolgen, zodat andere inhoudelijke wijzigingen mogelijk blijven.


Mensolabel


Ook het keurmerk evolueert grondig tot een fonkelnieuw kwaliteitslabel, inclusief externe toetsing.  Met een kraakheldere auditprocedure en een bijhorend programma, maar ook het antwoord op allerlei vragen. Welke basisdocumenten kan je bijvoorbeeld opvragen? En op welke inhoudelijke vragen wordt er eigenlijk getoetst en gescoord? Op die manier wordt de waarde van het kwaliteitslabel nog beter ingeschat, voor de organisatie en de buitenwereld.

Alle auditoren worden intens opgeleid, ook de mensen uit de dagelijkse praktijk. Er komt bovendien een auditcoördinator die de structurele aanpak bewaart, waardoor alle audits consistent gebeuren.

Het Mensolabel mag in elk geval geen doel op zich zijn: het is de kers op de taart van je kwaliteitswerking. De eerste Mensolabels worden eind 2022 uitgereikt na een grondige testfase, samen met de huidige keurmerkhouders en andere doorwinterde gebruikers. Zodat zij ook de continuïteit krijgen die ze verdienen. Na 2022 volgt het geaccrediteerde label.


Mensocommunity


Van de kenniskring over de webinars tot de events: onze community groeide sterk en snel. Met mensen die elkaar slimmer maken, verder helpen of gewoon goede vrienden worden. De eerste kenniskring was een succes. Iedereen was welkom, want we gingen 100% door op het nieuwe Mensomodel. Dat gebeurde aan de hand van uitgewerkte prestaties met klantenfeedback, helemaal aansluitend op de dagelijkse werking.


Mensomedia


Last but not least: onze nieuwe miniwebsite is al even online via menso.eu.  Idem voor onze LinkedIn met meer informatie en updates. De veel uitgebreidere website volgt snel.