Statusupdate Menso + relatie Menso - BelRAI


We zijn nu een aantal weken verder en geven jullie graag een stand van zaken: hoeveel prestaties werden er geselecteerd? Hoe situeren deze zich in het model? Wat mogen we verwachten van een prestatie? In dit webinar krijgen jullie hierop een antwoord en zullen we meer duidelijkheid scheppen rond de verdere opbouw van het Menso-model.
Daarnaast willen we ook al even kijken hoe specifieke tools een meerwaarde of bijdrage kunnen zijn voor Menso. In dit webinar staan we stil bij het gebruik van BelRAI LTCF en bij welke prestaties de resultaten van een BelRAI-beoordeling kunnen aansluiten. Met andere woorden: hoe kunnen zorgschalen en CAP’s gebruikt worden binnen Menso om een prestatie uit te werken en op te volgen?
 


Doelpubliek: woonzorgcentrum directeurs, kwaliteitscoördinatoren en andere beslissingnemers.


Voorkennis: geen voorkennis vereist.


Dit webinar kijken?

Dit is een "on-demand" webinar, dit wil zeggen dat je een replay-link kan aanvragen. Je kan nog steeds vragen stellen tijdens het kijken, deze ontvangen en beantwoorden we per e-mail.


Klik hier om het webinar op te vragen: 

https://pyxima.webinargeek.com/menso-webinar-statusupdate-relatie-menso-belrai